משכנתא – מה זה?

לפני שאנו נכנסים לעולם המורכב הזה של המשכנתא, ואפרט איך לקחת אותה בצורה המותאמת לכל אחד בצורה המיטבית, אסביר בכמה מילים את המושג הזה "משכנתא" ולמה צריך את זה בכלל. 

משכנתא בהגדרה היא הלוואה כנגד שעבוד נכס נדל'ן.

כשבנק או מוסד פיננסי אחר נותן לנו את ההלוואה הזו, הוא רוצה להבטיח שנוכל להחזיר לו בכל חודש את ההחזר החודשי, ולשם כך הוא בוחן את מתן ההלוואה עפ'י ההכנסות שלנו.

ומצד שני, במידה ולא נוכל לשלם את המשכנתא, הוא רוצה להבטיח שיהיה לו בטחון, באמצעות שעבוד הנכס.

אחת הדרכים לרשום את הבטחון  הוא רישום "שעבוד/משכון" של הנכס באחד מהמוסדות הממשלתיים (טאבו/מנהל מקרקעי ישראל ורשם המשכונות), ברגע שהבנק או מוסד פיננסי אחר רשם משכון על נכס כלשהו מצד הבנק לא ניתן למכור או לבצע שינוי משמעותי בנכס ללא אישור הבנק.

משכנתא – למה צריך את זה בכלל?

רכישת דירה זו הוצאה רצינית ולרובנו אין את הכסף הזה.

אם לא היתה אפשרות לקחת משכנתא, היינו צריכים לחסוך את הכסף הזה הרבה מאד שנים, תוך כדי תשלום שכירות, ורובנו היינו מתייאשים בדרך.

המשכנתא מאפשרת לרוכשים, לרכוש דירה עם הון עצמי מסוים (ועל כך נרחיב בהמשך)  כשאת השאר הבנק ייתן לנו.

זה מאפשר להיות בעלי דירה, לשלם משכנתא במקום שכ'ד, וליהנות מנכס נדל'ן על כל המשמעויות של זה, בין השאר להרוויח את עליית ערך הנכס.

יש עוד הרבה מידע כמובן לגבי משכנתאות ואני ארחיב על כך במאמרים הבאים כמו:

משכנתא  – שלבים לקבלתהמקווה שהצלחתי להבהיר לכם  מהי "משכנתא".